ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Územní pracoviště ústředí > Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem

Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem

Územní pracoviště ústředí v Ústí nad LabemNa územním pracovišti ČNB v Ústí nad Labem jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku a vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II zpravidla s místní příslušností na území Ústeckého a Libereckého kraje.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem
Klášterní 3301/11
401 22 Ústí nad Labem

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

  • omezená správa zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz.

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní Ústí nad Labem sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB,
tel.: 472 709 201
fax.: 472 709 390

Dohledové činnosti referátu kontroly distribuce finančních produktů odboru kontroly distribuce finančních produktů:

  • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky