ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Územní pracoviště ústředí > Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem

Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem

Územní pracoviště ústředí v Ústí nad LabemNa územním pracovišti ČNB v Ústí nad Labem jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku a vybrané dohledové činnosti sekce dohledu II zpravidla s místní příslušností na území Ústeckého a Libereckého kraje.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Ústí nad Labem
Klášterní 3301/11
401 22 Ústí nad Labem

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

  • omezená správa zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz.

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní Ústí nad Labem sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB,
tel.: 472 709 201
fax.: 472 709 390

Dohledové činnosti

  • výkon dohledu na dálku a na místě nad poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli a směnárníky
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků a dále v oblasti kontroly zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
  • posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka a rozhodování o udělení, zamítnutí a odnětí povolení ve vymezené působnosti, přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven a evidování těchto údajů

Tyto činnosti zajišťuje referát kontroly drobných distributorů finančních produktů – Ústí nad Labem sekce dohledu II ústředí ČNB.