ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Územní pracoviště ústředí > Plzeň

Územní pracoviště ústředí v Plzni

Územní pracoviště ústředí v Plzni

Na územním pracovišti ČNB v Plzni jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku, vybrané dohledové činnosti sekce dohledu II a vybrané registrační činnosti sekce licenčních a sankčních řízení zpravidla s místní příslušností na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Plzni
Husova 10
305 67 Plzeň

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

 • omezená správa zásob peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní Plzeň sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB.
tel.: 377 174 202
fax.: 377 174 288

Dohledové činnosti

 • výkon dohledu na dálku a na místě nad poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků a dále v oblasti kontroly zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
 • posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka a rozhodování o udělení, zamítnutí a odnětí povolení ve vymezené působnosti, přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven a evidování těchto údajů

Tyto činnosti zajišťuje referát kontroly drobných distributorů finančních produktů – Plzeň sekce dohledu II ústředí ČNB.

Licenční (registrační) činnosti

 • zajišťování registrační činnosti podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečování úplnosti, věcné a obsahové správnosti subjektů zapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • provádění notifikací pojišťovacích zprostředkovatelů na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES o zprostředkování pojištění

Tyto činnosti zajišťuje referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí sekce licenčních a sankčních řízení ústředí ČNB.
tel.: 377 174 204