ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Územní pracoviště ústředí > České Budějovice

Územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích

Územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích Na územním pracovišti ČNB v Českých Budějovicích jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku a vybrané dohledové činnosti sekce dohledu II zpravidla s místní příslušností na území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích
Lannova třída 1
371 35 České Budějovice

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

  • omezená správa zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • koordinace pořádání odborných kurzů v ČNB o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod., 12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní České Budějovice sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB.
tel.: 387 744 100
fax.: 387 744 255

Dohledové činnosti

  • výkon dohledu na dálku a na místě nad poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli a směnárníky
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků a dále v oblasti kontroly zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
  • posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka a rozhodování o udělení, zamítnutí a odnětí povolení ve vymezené působnosti, přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven a evidování těchto údajů

Tyto činnosti zajišťuje referát kontroly drobných distributorů finančních produktů – České Budějovice sekce dohledu II ústředí ČNB.