ČNB > O ČNB > Organizační schéma ČNB > Ústředí > Sekce řízení rizik a podpory obchodů

620
Sekce řízení rizik a podpory obchodů

Jan Schmidt

Ing. Jan Schmidt, MBA, ředitel

odbory

 • 621
  odbor podpory obchodů
 • 622
  odbor řízení rizik
 • 624
  odbor vypořádání obchodů

zajišťuje

 • vypořádání obchodů ČNB a platby klientů ČNB do zahraničí
 • věcnou správu obchodních informačních systémů včetně jejich pořízení, rozvoje a podpory a distribuce tržních dat
 • správu systému bankovních účtů u korespondenčních bank a majetkových účtů u depozitářů cenných papírů včetně jejich otevírání a uzavírání
 • vyřizování reklamací spojených s transakcemi do a ze zahraničí
 • výkon služby custodiana, případně platebního agenta
 • vedení podpisových vzorů ČNB a zahraničních obchodních partnerů
 • stanovení metodiky správy devizových rezerv a vyhodnocení její implementace
 • stanovení limitů přijímaných rizik při správě devizových rezerv a vyhodnocení jejich dodržování
 • správu portfolia devizových pasiv ČNB
 • správu portfolia externích správců devizových rezerv včetně jejich najímání a vyhodnocování
 • stanovení výše úrokových sazeb na účtech zaměstnanců a klientů ČNB
 • vyjednávání a uzavírání smluv s obchodními protistranami pro oblast obchodování s instrumenty finančního trhu

Zpět na hlavní schéma