420
Sekce správní

Zdeněk Virius

Ing. Zdeněk Virius, ředitel

odbory

 • 421
  odbor správy majetku
 • 422
  odbor obchodní
 • 423
  odbor technický
 • 425
  odbor bankovní bezpečnosti a krizového řízení
 • 426
  odbor společenské centrum

zajišťuje

 • krizové řízení a zachování akceschopnosti kritických činností ČNB
 • ochranu osob, majetku a utajovaných informací ČNB
 • správu majetku ČNB a investic souvisejících s výstavbou, provozem a správou budov ČNB
 • spisové a archivní služby v ČNB
 • autoprovoz ČNB
 • realizaci veřejných zakázek a výběrových řízení při pořizování majetku, materiálu a služeb, a to včetně přípravy a uzavírání smluv ČNB
 • provoz Kongresového centra ČNB, Expozice ČNB a Odborné knihovny ČNB

Zpět na hlavní schéma