ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Ústředí > Sekce peněžní a platebního styku

320
Sekce peněžní a platebního styku

Josef Ducháček

Ing. Josef Ducháček, ředitel

odbory

 • 321
  odbor peněžního oběhu a ochrany platidel
 • 323
  odbor metodiky a rozvoje platebního styku
 • 324
  odbor provozní Ústí nad Labem
 • 325
  odbor provozní Plzeň
 • 326
  odbor provozní České Budějovice
 • 327
  odbor dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy

zajišťuje

 • návrhy věcného řešení zákonných úprav platebního styku a návrhy prováděcích právních předpisů v oblasti peněžního oběhu a platebního styku
 • zpracování výkladových stanovisek  k právním předpisům týkajícím se platebního styku a peněžního oběhu, včetně přípravy reakcí na dotazy veřejnosti
 • metodiku řízení platebního styku a oběhu peněz v bezhotovostní a hotovostní formě
 • správu zásob českých peněz, správu zlata a dalších drahých kovů včetně pamětních stříbrných a zlatých mincí
 • provoz systémů podporujících platební styk (systému účetnictví a platebního styku ABO, systému mezibankovního platebního styku CERTIS), systému krátkodobých dluhopisů SKD a systému pro hotovostní operace bank (HOB)
 • metodiku dohledu nad platebními systémy a výkon dohledu nad provozováním platebních systémů, vedení správního řízení o povolení k provozování platebního systému
 • dohled nad peněžním oběhem
 • koordinaci postupů ČNB souvisejících s problematikou státní pokladny
 • ochranu české měny před paděláním a funkce národních středisek pro analýzu padělků eurobankovek a euromincí
 • vzhled a parametry nových českých bankovek a mincí
 • koordinaci pořádání odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování včetně školení nových účastníků a vydávání osvědčení o absolvování odborného kurzu
 • koordinaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí včetně zajištění výstupů pro zveřejnění povinných údajů
 • provozní činnosti v útvarech dislokovaných v Ústí nad Labem, v Plzni a v Českých Budějovicích především v oblastech:
  • vedení účtů a zajišťování platebního styku klientů ČNB včetně pokladních operací na vedených účtech
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
    

Zpět na hlavní schéma