ČNB > O ČNB > Organizační schéma ČNB > Ústředí > Sekce rozpočtu a účetnictví

220
Sekce rozpočtu a účetnictví

Marian Mayer

Ing. Marian Mayer, LL.M., ředitel

odbory

 • 221
  odbor výkaznictví a služeb klientům
 • 223
  odbor účetnictví
 • 224
  odbor metodiky platebních služeb

zajišťuje

 • rozpočet ČNB a Zprávu o výsledku hospodaření pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • účetní práce včetně likvidace faktur
 • dekádní bilanci a Roční účetní závěrku   
 • aplikaci daní v ČNB jako daňovém subjektu a daňová přiznání s výjimkou daně ze závislé činnosti
 • Ceník obchodních a peněžních služeb ČNB
 • vedení účtů bank a účtů zaměstnanců v ústředí a v pobočce Praha ČNB
 • činnosti reklamačního pracoviště platebního styku ČNB
 • koordinaci agendy státního rozpočtu v ČNB a výkazy o prostředcích na účtech státní pokladny
 • součinnost s Nejvyšším kontrolním úřadem při vykonávání kontroly hospodaření ČNB

Zpět na hlavní schéma