Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy ( 1. prosince 2009) jsou ty části Maastrichtské smlouvy, které se týkají Hospodářské a měnové unie součástí Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Odvolávky na články Smlouvy v textu se týkají číslování ve SFEU.