ČNB > O ČNB > Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. > Elektronický formulář - fyzická osoba

Elektronický formulář

Elektronický formulář - fyzická osoba

ČNB je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím tohoto formuláře je možno zasílat žádost o poskytnutí informace vztahující se k působnosti České národní banky. Lhůta pro poskytnutí požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů od jejího přijetí ČNB.

Jméno*
Příjmení*
Titul
Datum narození (DD.MM.RRRR)*
Ulice*
Číslo popisné*
Město/obec*
PSČ (uvádějte bez mezer)*
Poštovní doručovací adresa
je shodná s adresou uvedenou výše
liší se (nutno vyplnit adresu níže)
Ulice
Číslo popisné
Město/obec
PSČ (uvádějte bez mezer)
Preferovaný způsob odpovědi*
zaslat na uvedenou adresu
zaslat e-mailem
odpovědět telefonicky
E-mailová adresa
Telefon (uvádějte v mezinárodním tvaru)
Předmět žádosti*
Text žádosti*
 Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
   

Brání-li nedostatek údajů o žadateli (podle §14 odstavce 2 zákona č. 106/1999 Sb.) postupu vyřízení žádosti, vyzve ČNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.