ČNB > O ČNB > Formulář pro zadání kvalifikovaného dotazu > Formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů

Formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů

Tento formulář není určen pro podání dotazů, podnětů, upozornění nebo stížností veřejnosti (pro tyto účely je nutno použít formulář podání dotazu, podnětu, upozornění).

Před vyplněním a odesláním tohoto formuláře si pečlivě pročtěte Podmínky poskytování odpovědí na odborné dotazy v oblasti finančního trhu (odkaz se otevře v novém okně).

Upozornění: Formulář pro zadání odborných dotazů k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, k jeho prováděcím nařízením a k obecným pokynům EBA je dostupný z: http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa#search.

Typ subjektu*
FO
PO
PFO
OVM
  FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba, PFO - podnikající fyzická osoba, OVM - orgán veřejné moci
Jméno*
Příjmení*
Titul
Společnost (v případě advokátní kanceláře uveďte jméno klienta v části Text podání)
Ulice
Číslo popisné
Město/obec
PSČ (uvádějte bez mezer)
E-mailová adresa*
Telefon (uvádějte v mezinárodním tvaru)
Naše značka (např. číslo jednací evidence ČNB)
Vaše značka (např. číslo jednací evidence tazatele)
Předmět podání*
Text podání, včetně uvedení relevantních ustanovení, vlastní analýzy a identity účastníka trhu, kterého se dotaz týká*
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Podmínky poskytování odpovědí: Přečetl jsem si dokument Přístup České národní banky k poskytování odpovědí na dotazy v oblasti finančního trhu (odkaz se otevře v novém okně) a beru na vědomí, že dotazy nesplňující uvedené podmínky nebudou zodpovězeny.
*
Souhlasím s podmínkami poskytování odpovědí.

Upozornění: Přijímány jsou přílohy pouze ve formátech: doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, jpg, html, xml, msg. Součet velikostí všech příloh nesmí překročit 5 MB.

 Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.