ČNB > O ČNB > čnBlog

čnBlog – Oficiální blog České národní banky

Oficiální blog České národní bankyV rubrice nazvané „čnBlog“ zveřejňujeme příspěvky členů bankovní rady a dalších odborníků ČNB s komentáři k ekonomickým ukazatelům, postřehy o vývoji ekonomiky a finančního systému, případně i odlehčenou formou podané prezentace vybraných výzkumných ekonomických prací ČNB. Do „blogosféry“ jsme vstoupili proto, abychom mohli přispět svými názory do probíhající veřejné diskuze o měnové politice a dalších tématech, která se týkají zákonné působnosti ČNB. Blog jsme otevřeli jako další, v celosvětovém kontextu mezi centrálními bankami ojedinělý, nástroj komunikace s veřejností.

Česká národní banka již řadu let každoročně provádí makrozátěžový test sektoru penzijních společností a jimi obhospodařovaných transformovaných fondů. Důvodem je zejména rostoucí význam penzijních produktů v úsporách domácností. ...
ČNB vydává od roku 2003 dvakrát ročně výzkumný bulletin, který shrnuje výstupy vybraných výzkumných prací ve formě krátkých článků. Jeho cílem je populární formou přiblížit výsledky výzkumu ČNB širší veřejnosti. ...
Tue Jun 20 10:57:00 CEST 2017
Mezi základní principy jednotného vnitřního trhu Evropské unie patří i svoboda volného pohybu služeb. Své služby proto mohou v České republice poskytovat také finanční instituce jiných členských zemí EU. ...
(reakce na rozhovor generálního ředitele Komerční banky pana Alberta Le Dirac'h pro Hospodářské noviny ze dne 7. ...
V září letošního roku uplynulo již 8 let od okamžiku, kdy se na finančních trzích objevily první signály potíží, které později přerostly do globální finanční krize a velké recese. ...
Česká národní banka stanovila čtyřem českým bankám povinnost držet kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika. Jak má člověk této informaci správně rozumět? ...
Thu Jul 17 15:29:00 CEST 2014
Jsou-li ekonomové v posledních letech dotazováni na hlavní problémy evropských bank, tak většinou hovoří o nadměrné velikosti celého sektoru i některých jednotlivých bank, o vysokém zatížení domácností a podniků bankovními úvěry a o jejich ne ...
Tue Jan 21 13:55:00 CET 2014
V posledních dnech se v médiích a internetových diskuzích několikrát objevily pochybnosti o zásahu České národní banky vůči některým finančním institucím. Alespoň na počátku těchto kauz hrál významnou roli dohled nad finančním trhem. ...
Mon Jan 13 14:43:00 CET 2014
Mít blog znamená mít o čem psát. Zejména je nutné mít zásobu témat, o kterých lze napsat něco alespoň zajímavého, když ne objevného. Což může být problém, okurková sezona se nevyhýbá ani blogům. ...