ČNB > O ČNB > Bankovní rada > Členové současné bankovní rady > Vladimír Tomšík – viceguvernér ČNB

Vladimír Tomšík – viceguvernér ČNB

Vladimír Tomšík – viceguvernér ČNB

Narozen 12. června 1974 v Čeladné. Vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. Doktorát získal v oboru hospodářská politika (VŠE Praha) a v oboru ekonomie (Univerzita Karlova v Praze). V roce 2004 habilitoval v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenován profesorem pro obor finance.

Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako analytik finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a od roku 2004 přednáší a odborně vede Ústav ekonomie na NEWTON College. Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku.

Přednáší kurzy zaměřené na hospodářskou politiku, makroekonomickou analýzu a prognózu a mezinárodní finance na různých vysokých školách, zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze, Univerzitě Karlově, NEWTON College a Vysoké škole ekonomie a managementu. Absolvoval zahraniční studijní a pracovní pobyty v Irsku, Německu, USA a Švýcarsku. K problematice měnové politiky a makroekonomie pravidelně vystupuje a publikuje doma i v zahraničí. Je autorem či spoluautorem odborných knih Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice (2003 a 2008), Makroekonomická fakta české transformace (2007) a Ekonomie a zdravý rozum (2011). Je členem několika vědeckých a akademických rad na různých vysokých školách (VŠE Praha, Masarykova univerzita Brno a NEWTON College).

Od 1. prosince 2006 byl Vladimír Tomšík jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem. S účinností od 1. prosince 2012 byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé šestileté funkční období.

V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami (Basel Consultative Group of the Basel Committee on Banking Supervision).