ČNB > O ČNB > 100 let česko-slovenské koruny > Praktické informace k výstavě 100 let česko-slovenské koruny

Praktické informace k výstavě 100 let česko-slovenské koruny

Termín konání

1. února – 28. dubna 2019

Návštěvní doba

denně 10.00 – 18.00

Vstupné

  • plné 100 Kč
  • snížené 50 Kč Mládež od 6 do 16 let; studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let; senioři starší 65 let. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.
  • rodinné 200 Kč 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby
  • školní skupiny 20 Kč / osoba Školní skupina: min. 10 žáků/studentů. Na každých 15 žáků nebo studentů má nárok na volný vstup 1 osoba pedagogického doprovodu. Skupinová sleva je poskytnuta na základě předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů. Školním skupinám doporučujeme, aby si zarezervovaly návštěvu výstavy na přesný čas prostřednictvím rezervačního formuláře. Díky tomu si zajistí zvláštní vstup u bezpečnostních kontrol na Pražský hrad (vstup Prašný most). Zvláštní vstup se prokazuje vytištěným potvrzením o provedené rezervaci. Na určitý rezervační čas je možno objednat pouze jednu třídu.
  • volný vstup děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem; děti do 6 let; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu.

Další informace

Pro žáky a studenty je připraven kvíz ve formě komiksu, v němž si zábavnou formou ověří nově nabyté vědomosti, a to ve dvou úrovních náročnosti. Pro učitele jsou k dispozici správné odpovědi a také metodický list k dalšímu využití např. během výuky.

 

Přejeme vám příjemný zážitek a vaši zpětnou vazbu uvítáme na adrese komunikace@cnb.cz.