ČNB > Měnová politika > Zprávy o inflaci > 2019 > Zpráva o inflaci – I/2019

Zpráva o inflaci – I/2019

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 14. února 2019 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 25. lednu 2019.