ČNB > Měnová politika > Zprávy o inflaci > 2018 > Zpráva o inflaci – II/2018

Zpráva o inflaci – II/2018

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 10. května 2018 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 20. dubnu 2018.