Zprávy o inflaci - 2006

říjen (3. čtvrtletí 2006)
červenec (2. čtvrtletí 2006)
duben (1. čtvrtletí 2006)
leden (4. čtvrtletí 2005)