ČNB > Měnová politika > Rozhodnutí bankovní rady ČNB > 2018 > Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 6. SZ

Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. Situační zpráva 2018

Sekce měnová hodnotí bilanci rizik prognózy ze Zprávy o inflaci III/2018 jako vyrovnanou a jednotlivá rizika jako nevýrazná, a to jak z pohledu budoucí inflace, tak i úrokových sazeb. V simulaci působí téměř neutrálně jak lehce přehodnocený výhled zahraničních veličin, tak i nová data z domácí ekonomiky. Zde došlo podle očekávání ke zmírnění dynamiky ekonomické aktivity při pokračujícím vysokém růstu mezd a zvyšování zaměstnanosti. Pozorovaná inflace byla oproti predikci lehce nižší z důvodu výrazného snížení dynamiky cen potravin (v duchu citlivostního scénáře ze Zprávy o inflaci III/2018), které bylo ovšem ve velké míře vyváženo zřetelnějším zrychlením jádrové inflace. Navíc se zvyšuje výhled budoucího růstu regulovaných cen. Měnový kurz v průměru za třetí čtvrtletí posílil nepatrně více, než bylo předpokládáno. Prozatím se tak nenaplňují rizika odlišného kurzového vývoje, zachycená ve druhém citlivostním scénáři v poslední Zprávě o inflaci.

Nad rámec simulace GRIPu přetrvávají nejistoty plynoucí z nárůstu protekcionistických opatření ve světovém obchodě a z dění kolem brexitu.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 6. SZ