Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení měnového zasedání

21. 12. 2017

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 0,50 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady. Dva její členové hlasovali pro zvýšení dvoutýdenní repo sazby na 0,75 %.

Podle stávající prognózy setrvá inflace po většinu roku 2018 nad 2% cílem. Na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2018 a 2019, se pak k cíli vrátí. S prognózou je po listopadovém zvýšení úrokových sazeb konzistentní pokračující růst domácích tržních úrokových sazeb k jejich předpokládané 3% dlouhodobé úrovni. K ní by se sazby měly přiblížit koncem roku 2019. Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy inflace jako vyrovnaná a nevýrazná.

Výhled tempa růstu zahraniční ekonomické aktivity se pro letošní a příští rok oproti předpokladu stávající prognózy zvýšil. Tento posun spolu s vyšším výhledem cen ropy vedl k přehodnocení očekávaného růstu výrobních cen v eurozóně v letošním a příštím roce směrem vzhůru. Pro rok 2019 se předpokládaný růst výrobních cen naopak snížil. Výhled eurových úrokových sazeb se v reakci na říjnové rozhodnutí Evropské centrální banky o prodloužení programu nákupu aktiv posunul lehce níže. Tržní výhled ceny ropy Brent se oproti předpokladům prognózy zvýšil, a to v důsledku prodloužení dohody producentů ropy o omezení její těžby do roku 2018. Výhled kurzu eura vůči dolaru zůstal téměř beze změn.

Domácí inflace se v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí nadále pohybovala v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle České národní banky. Prognóza inflace se přitom v říjnu i listopadu naplnila jak z hlediska dosažených hodnot, tak i jejich struktury. K inflaci nadále nejvíce přispívají jádrová inflace a ceny potravin.

Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí letošního roku dále zrychlil na 5 %, což bylo rovněž v souladu s prognózou. K růstu domácí ekonomické aktivity přispěly všechny výdajové položky, zejména pak spotřeba domácností. Její nadále robustní růst odráží solidní dynamiku mezd a pokračující zvyšování zaměstnanosti. Zaznamenán byl i větší příspěvek investic, zejména do strojů a zařízení. To může příznivě působit na budoucí růst produktivity.

Dle měsíčních ukazatelů pokračuje svižný růst průmyslové produkce a maloobchodních tržeb. Mírně oživila i stavební výroba. Také ekonomický sentiment domácností i podniků zůstává na vysokých hodnotách. Tyto ukazatele naznačují robustní ekonomický růst i v závěru letošního roku.

Indikátory trhu práce jsou nadále velmi silné. Zaměstnanost se ve třetím čtvrtletí dále zvyšovala v návaznosti na pokračující růst poptávky po práci. Nezaměstnanost pokračovala v poklesu na nová historická minima. Totéž platilo v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí i pro podíl nezaměstnaných osob. Nedostatek volné pracovní síly vedl při vysoké poptávce po práci k dalšímu znatelnému nárůstu počtu volných pracovních míst. Růst průměrných mezd však ve srovnání s předchozím čtvrtletím poněkud zvolnil.

Shrneme-li podstatné údaje o aktuálním vývoji české ekonomiky, můžeme konstatovat, že růst hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí i inflace v říjnu a listopadu byly v souladu s prognózou. Velmi blízko prognóze byl i podíl nezaměstnaných osob v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí. Naopak průměrná mzda rostla ve třetím čtvrtletí oproti prognóze pomaleji.

Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy inflace jako vyrovnaná a nevýrazná. Prozatím se tedy nezhmotňují proinflační rizika identifikovaná na listopadovém měnovém zasedání. Ta souvisejí jednak s tím, že by měnový kurz mohl posilovat oproti prognóze pozvolněji vlivem překoupenosti trhu s korunou, jednak s možností výraznějších domácích inflačních tlaků. Naplňování těchto rizik v budoucnu však nelze vyloučit. V souhrnu nadále platí, že časování dalších kroků při zvyšování úrokových sazeb bude podmíněno vývojem všech klíčových makroekonomických veličin včetně kurzu koruny.