Rozhodnutí bankovní rady ČNB – 2017

Datum
jednání
Prohlášení
a
prezentace
Audio/video
záznam
Záznam z jednání Protokol
a podkladové
materiály
21. 12. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 260 kB)
TK
(mp3, 64 MB)
Záznam
21. 12. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
2. 11. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 272 kB)
TK
(mp3, 69 MB)

Video
(mp4, 489 MB)
Záznam
2. 11. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
27. 9. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 266 kB)
TK
(mp3, 53 MB)

Video
(mp4, 465 MB)
Záznam
27. 9. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
3. 8. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 244 kB)
TK
(mp3, 66 MB)

Video
(mp4, 460 MB)
Záznam
3. 8. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
29. 6. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 262 kB)
TK
(mp3, 38 MB)

Video
(mp4, 379 MB)
Záznam
29. 6. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
4. 5. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 123 kB)
TK
(mp3, 54 MB)

Video
(mp4, 379 MB)
Záznam
4. 5. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
6. 4. 2017* Prohlášení TK
(mp3, 49 MB)

Video
(mp4, 346 MB)
Záznam
6. 4. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
30. 3. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 141 kB)
TK
(mp3, 49 MB)

Video
(mp4, 347 MB)
Záznam
30. 3. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024
2. 2. 2017 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 235 kB)
TK
(mp3, 48 MB)

Video
(mp4, 187 MB)
Záznam
2. 2. 2017
Zveřejníme
v lednu 2024

* Mimořádné jednání bankovní rady o měnověpolitických otázkách

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení měnové politiky, ve 14:15 následuje tisková konference. Na ní je zveřejněno prohlášení bankovní rady obsahující poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Prohlášení dále obsahuje důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí včetně rizik, kterými je podle bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prohlášení bankovní rady a podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci jsou vzápětí zveřejněny na internetových stránkách ČNB. Se zhruba hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Spolu se zápisy z měnověpolitických jednání, na kterých není k dispozici nová prognóza (tj. čtyřikrát ročně), publikuje ČNB Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. GRIP je jedním z východisek pro formulaci názorů členů bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro jejich měnověpolitické rozhodování. Publikace GRIPu byla mezi prosincem 2013 a prosincem 2017 pozastavena v souvislosti s tím, že úrokové sazby ČNB dosáhly technicky nulové spodní hranice a ČNB začala používat devizový kurz jako další nástroj své měnové politiky. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol ze všech měnověpolitických jednání bankovní rady a související podklady pro rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahovalo vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky. Od 1. 4. 2015, kdy došlo k rozdělení Sekce měnové a statistiky na dvě samostatné sekce, vypracovává měnověpolitické doporučení Sekce měnová.