Rozhodnutí bankovní rady ČNB – 2016

Datum
jednání
Prohlášení
a
prezentace
Audio/video
záznam
Záznam z jednání Protokol
a podkladové
materiály
22. 12. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 246 kB)
TK
(mp3, 44 MB)

Video
(mp4, 163 MB)
Záznam
22. 12. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
3. 11. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 266 kB)
TK
(mp3, 40 MB)

Video
(mp4, 154 MB)
Záznam
3. 11. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
29. 9. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 277 kB)
TK
(mp3, 35 MB)

Video
(mp4, 130 MB)
Záznam
29. 9. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
4. 8. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 136 kB)
TK
(mp3, 25 MB)

Video
(mp4, 189 MB)
Záznam
4. 8. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
30. 6. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 154 kB)
TK
(mp3, 28 MB)

Video
(mp4, 109 MB)
Záznam
30. 6. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
5. 5. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 145 kB)
TK
(mp3, 26 MB)

Video
(mp4, 125 MB)
Záznam
5. 5. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
31. 3. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 156 kB)
TK
(mp3, 29 MB)

Video
(mp4, 116 MB)
Záznam
31. 3. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023
4. 2. 2016 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 133 kB)
TK
(mp3, 28 MB)

Video
(mp4, 114 MB)
Záznam
4. 2. 2016
Zveřejníme
v lednu 2023

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení měnové politiky, ve 14:15 následuje tisková konference. Na ní je zveřejněno prohlášení bankovní rady obsahující poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Prohlášení dále obsahuje důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí včetně rizik, kterými je podle bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prohlášení bankovní rady a podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci jsou vzápětí zveřejněny na internetových stránkách ČNB. Se zhruba hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Spolu se zápisy z měnověpolitických jednání, na kterých není k dispozici nová prognóza (tj. čtyřikrát ročně), publikuje ČNB Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. GRIP je jedním z východisek pro formulaci názorů členů bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro jejich měnověpolitické rozhodování. Publikace GRIPu byla mezi prosincem 2013 a prosincem 2017 pozastavena v souvislosti s tím, že úrokové sazby ČNB dosáhly technicky nulové spodní hranice a ČNB začala používat devizový kurz jako další nástroj své měnové politiky. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol ze všech měnověpolitických jednání bankovní rady a související podklady pro rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahovalo vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky. Od 1. 4. 2015, kdy došlo k rozdělení Sekce měnové a statistiky na dvě samostatné sekce, vypracovává měnověpolitické doporučení Sekce měnová.