Rozhodnutí bankovní rady ČNB - 2014

Datum
jednání
Prohlášení
a
prezentace
Audio/video
záznam
Záznam z jednání Protokol
a podkladové
materiály
17.12.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 151 kB)
TK
(mp3, 41 MB)
Záznam
17.12.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
6.11.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 131 kB)
TK
(mp3, 56 MB)

Video
(mp4, 217 MB)
Záznam
6.11.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
25.9.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 147 kB)
TK
(mp3, 13 MB)

Video
(mp4, 103 MB)
Záznam
25.9.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
31.7.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 164 kB)
TK
(mp3, 30 MB)

Video
(mp4, 116 MB)
Záznam
31.7.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
26.6.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 234 kB)

TK
(mp3, 36 MB)

Video
(mp4, 130 MB)

Záznam
26.6.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
7.5.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 133 kB)

TK
(mp3, 25 MB)

Video
(mp4, 71 MB)

Záznam
7.5.2014
Zveřejníme
v lednu 2021
27.3.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 157 kB)

TK
(mp3, 23 MB)

Video
(mp4, 66 MB)

Záznam
27.3.2014

Zveřejníme
v lednu 2021
6.2.2014 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 121 kB)

TK
(mp3, 21 MB)

Video
(flv, 37 MB)

Záznam
6.2.2014
Zveřejníme
v lednu 2021

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení měnové politiky, ve 14:15 následuje tisková konference. Na ní je zveřejněno prohlášení bankovní rady obsahující poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Prohlášení dále obsahuje důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí včetně rizik, kterými je podle bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prohlášení bankovní rady a podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci jsou vzápětí zveřejněny na internetových stránkách ČNB. Se zhruba hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Spolu se zápisy z měnověpolitických jednání, na kterých není k dispozici nová prognóza (tj. čtyřikrát ročně), publikuje ČNB Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. GRIP je jedním z východisek pro formulaci názorů členů bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro jejich měnověpolitické rozhodování. Publikace GRIPu byla mezi prosincem 2013 a prosincem 2017 pozastavena v souvislosti s tím, že úrokové sazby ČNB dosáhly technicky nulové spodní hranice a ČNB začala používat devizový kurz jako další nástroj své měnové politiky. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol ze všech měnověpolitických jednání bankovní rady a související podklady pro rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.