Rozhodnutí bankovní rady ČNB - 2011

Datum
jednání
Prezentace
pro tiskovou
konferenci
Audio/video
záznam
Záznam z jednání
a graf rizik inflační prognózy
Protokol
a podkladové
materiály
21.12.2011 prezentace
(pdf, 207 kB)

TK
(mp3, 45 MB)

Video
(flv, 75 MB)

Záznam
21.12.2011

Graf rizik inflační prognózy
Protokol, podklady
3.11.2011 prezentace
(pdf, 219 kB)

TK
(mp3, 44 MB)

Video
(flv, 82 MB)

Záznam
3.11.2011
Protokol, podklady
22.9.2011 prezentace
(pdf, 199 kB)

TK
(mp3, 29 MB)

Video
(flv, 31 MB)

Záznam
22.9.2011

Graf rizik inflační prognózy
Protokol, podklady
4.8.2011 prezentace
(pdf, 171 kB)

TK
(mp3, 38 MB)

Video
(flv, 56 MB)

Záznam
4.8.2011
Protokol, podklady
23.6.2011 prezentace
(pdf, 146 kB)
TK
(mp3, 64 MB)

Video
(flv, 47 MB)
Záznam
23.6.2011

Graf rizik inflační prognózy
Protokol, podklady
5.5.2011 prezentace
(pdf, 205 kB)
TK
(mp3, 34 MB)

Video
(flv, 47 MB)
Záznam
5.5.2011
Protokol, podklady
24.3.2011 prezentace
(pdf, 196 kB)
TK
(mp3, 9 MB)

Video
(flv, 28 MB)
Záznam
24.3.2011
Protokol, podklady
3.2.2011 prezentace
(pdf, 215 kB)
TK
(mp3, 13 MB)

Video
(flv, 55 MB)
Záznam
3.2.2011
Protokol, podklady

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb a ve 14:30 hodin následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí, zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, a soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Spolu se zápisy z měnověpolitických jednání, na kterých není k dispozici nová prognóza (tj. čtyřikrát ročně), publikuje ČNB od června 2011 Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. GRIP je jedním z východisek pro formulaci názorů členů bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro jejich měnověpolitické rozhodování. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol ze všech měnověpolitických jednání bankovní rady a související podklady pro rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.