Rozhodnutí bankovní rady ČNB - 2010

 Datum
jednání
Prezentace
pro tiskovou
konferenci
Audio/video
záznam
Záznam
z jednání
Protokol
a podkladové
materiály
22.12.2010 Prezentace
(pdf, 204 kB)
TK
(mp3, 14 MB)

Video
(flv, 51 MB)
Záznam
22.12.2010
Protokol, podklady
4.11.2010 Prezentace
(pdf, 172 kB)

TK
(mp3, 13,6 MB)

Video
(flv, 47 MB)

Záznam
4.11.2010
Protokol, podklady
23.9.2010 Prezentace
(pdf, 195 kB)
TK
(mp3, 13 MB)

Video
(flv, 53 MB)
Záznam
23.9.2010
Protokol, podklady
5.8.2010 Prezentace
(pdf, 172 kB)
TK
(mp3, 14 MB)

Video
(flv, 60 MB)
Záznam
5.8.2010
Protokol, podklady
23.6.2010 Prezentace
(pdf, 299 kB)
TK
(mp3, 46 MB)

Video
(flv, 89 MB)
Záznam
23.6.2010
Protokol, podklady
6.5.2010 Prezentace
(pdf, 209 kB)
TK
(mp3, 21 MB)

Video
(flv, 67 MB)
Záznam
6.5.2010
Protokol, podklady
25.3.2010 Prezentace
(pdf, 199 kB)
TK
(mp3, 17 MB)

Video
(flv, 39 MB)
Záznam
25 3.2010
Protokol, podklady
4.2.2010 Prezentace
(pdf, 177 kB)
TK
(mp3, 12 MB)

Video
(flv, 47 MB)
Záznam
4.2.2010
Protokol, podklady

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb a ve 14:30 hodin následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí, zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, a soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.