Rozhodnutí bankovní rady - 2006

 Datum
jednání
Prezentace
pro tiskovou
konferenci
Záznam
z jednání
Protokol
a podkladové
materiály
20.12.2006 prezentace
(pdf, 164 kB)
záznam
20.12.2006
protokol, podklady
30.11.2006 prezentace
(pdf, 160 kB)
záznam
30.11.2006
protokol, podklady
26.10.2006 prezentace
(pdf, 130 kB)
záznam
26.10.2006
protokol, podklady
27.09.2006 prezentace
(pdf, 198 kB)
záznam
 27.09.2006
protokol, podklady
31.08.2006 prezentace
(pdf, 187 kB)
záznam
31.08.2006
protokol, podklady
27.07.2006 prezentace
(pdf, 157 kB)
záznam
 27.07.2006
protokol, podklady
29.06.2006 prezentace
(pdf, 202 kB
)
záznam
 29.06.2006
protokol, podklady
25.05.2006 prezentace
(pdf, 198 kB)
záznam 
25.05.2006
protokol, podklady
27.04.2006 prezentace
(pdf, 158 kB)
záznam 
27.04.2006
protokol, podklady
30.03.2006 prezentace
(pdf, 199 kB)
záznam
 30.03.2006
protokol, podklady
23.02.2006 prezentace
(pdf, 166 kB)
záznam 
23.02.2006
protokol, podklady
26.01.2006 prezentace
(pdf, 152 kB)
záznam
 26.01.2006
protokol, podklady

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů, do dubna 2005 byl zveřejňován s odstupem 12 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.