Rozhodnutí bankovní rady - 2005

 Datum
jednání
Prezentace
pro tiskovou
konferenci
Záznam
z jednání
Protokol
a podkladové
materiály
22.12.2005 prezentace
(pdf, 195 kB)
záznam
22.12.2005
Protokol, podklady
22.12.2005
24.11.2005 prezentace
(pdf, 197 kB)
záznam
24.11.2005
Protokol, podklady
24.11.2005
27.10.2005 prezentace
(pdf, 188 kB)
záznam
27.10.2005
Protokol, podklady
27.10.2005
29.09.2005 prezentace
(pdf, 233 kB)
záznam
29.09.2005
Protokol, podklady
29.09.2005
25.08.2005 prezentace
(pdf, 201kB)
záznam
25.08.2005
Protokol, podklady
25.08.2005
28.07.2005 prezentace
(pdf, 194 kB)
záznam
28.07.2005
Protokol, podklady
28.07.2005
30.06.2005 prezentace
(pdf, 234 kB)
záznam
30.06.2005
Protokol, podklady
30.06.2005
26.05.2005 prezentace
(pdf, 232 kB)
záznam
26.05.2005
Protokol, podklady
26.05.2005
28.04.2005 prezentace
(pdf, 189 kB)
záznam
28.04.2005
Protokol, podklady
28.04.2005
31.03.2005 prezentace
(pdf, 203 kB)
záznam
31.03.2005
Protokol, podklady
31.03.2005
24.02.2005 prezentace
(pdf, 202 kB)
záznam
24.02.2005
Protokol, podklady
24.02.2005
27.01.2005 prezentace
(pdf, 193 kB)
záznam
27.01.2005
Protokol, podklady
27.01.2005

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů, do dubna 2005 byl zveřejňován s odstupem 12 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.