Rozhodnutí bankovní rady - 2000

Datum jednání Záznam z jednání Protokol
a podkladové materiály
21.12.2000 Záznam
21.12.2000
Protokol, podklady
21.12.2000
30.11.2000 Záznam
30.11.2000
Protokol, podklady
30.11.2000
26.10.2000 Záznam
26.10.2000
Protokol, podklady 
26.10.2000
05.10.2000 Záznam
05.10.2000
Protokol, podklady
05.10.2000
31.08.2000 Záznam
31.08.2000
Protokol, podklady
31.08.2000
27.07.2000 Záznam
27.07.2000
Protokol, podklady
27.07.2000
29.06.2000 Záznam
29.06.2000
Protokol, podklady
29.06.2000
25.05.2000 Záznam
25.05.2000
Protokol, podklady
25.05.2000
27.04.2000 Záznam
27.04.2000
Protokol, podklady 
27.04.2000
30.03.2000 Záznam
30.03.2000
Protokol, podklady
30.03.2000
24.02.2000 Záznam
24.02.2000
Protokol, podklady
24.02.2000
27.01.2000 Záznam
27.01.2000
Protokol, podklady 
27.01.2000

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů, do dubna 2005 byl zveřejňován s odstupem 12 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.