Rozhodnutí bankovní rady - 1999

Datum jednání Záznam z jednání Protokol
a podkladové materiály
21.12.1999 Záznam
21.12.1999
Protokol, podklady
21.12.1999
25.11.1999 Záznam
25.11.1999
Protokol, podklady
25.11.1999
26.10.1999 Záznam
26.10.1999
Protokol, podklady
26.10.1999
04.10.1999 Záznam
04.10.1999
Protokol, podklady
04.10.1999
02.09.1999 Záznam
02.09.1999
Protokol, podklady
02.09.1999
29.07.1999 Záznam
29.07.1999
Protokol, podklady
29.07.1999
24.06.1999 Záznam
24.06.1999
Protokol, podklady
24.06.1999
27.05.1999 Záznam
27.05.1999
Protokol, podklady
27.05.1999
03.05.1999 Záznam
03.05.1999
Protokol, podklady
03.05.1999
  09.04.1999* Záznam
09.04.1999
Protokol, podklady
09.04.1999
25.03.1999 Záznam
25.03.1999
Protokol, podklady
25.03.1999
  11.03.1999* Záznam
11.03.1999
Protokol, podklady
11.03.1999
25.02.1999 Záznam
25.02.1999
Protokol, podklady
25.02.1999
28.01.1999 Záznam
28.01.1999
Protokol, podklady
28.01.1999
15.01.1999* Záznam
15.01.1999
Protokol, podklady
15.01.1999

* Mimořádné jednání bankovní rady o měnověpolitických otázkách

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů, do dubna 2005 byl zveřejňován s odstupem 12 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.