Rozhodnutí bankovní rady - 1998

Datum jednání Záznam z jednání Protokol
a podkladové materiály
  22.12.1998* Záznam
22.12.1998
Protokol, podklady
22.12.1998
17.12.1998 Záznam
17.12.1998
Protokol, podklady
17.12.1998
03.12.1998 Záznam
03.12.1998
Protokol, podklady
03.12.1998
12.11.1998* Záznam
12.11.1998
Protokol, podklady
12.11.1998
26.10.1998 Záznam
26.10.1998
Protokol, podklady
26.10.1998
24.09.1998 Záznam
24.09.1998
Protokol, podklady
24.09.1998
27.08.1998 Záznam
27.08.1998
Protokol, podklady
27.08.1998
13.08.1998* Záznam
13.08.1998
Protokol, podklady
13.08.1998
30.07.1998 Záznam
30.07.1998
Protokol, podklady
30.07.1998
16.07.1998* Záznam
16.07.1998
Protokol, podklady
16.07.1998
02.07.1998 Záznam
02.07.1998
Protokol, podklady
02.07.1998
28.05.1998 Záznam
28.05.1998
Protokol, podklady
28.05.1998
30.04.1998 Záznam
30.04.1998
Protokol, podklady
30.04.1998
19.03.1998 Záznam
19.03.1998
Protokol, podklady
19.03.1998
19.02.1998 Záznam
19.02.1998
Protokol, podklady
19.02.1998
22.01.1998 Záznam
22.01.1998
Protokol, podklady
22.01.1998

* Mimořádné jednání bankovní rady o měnověpolitických otázkách

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Do konce roku 2007 bankovní rada jednala o měnových otázkách jednou měsíčně. Po skončení měnověpolitického jednání následuje tisková konference. V jejím průběhu je zveřejněn stručný výběr z informací, ze kterých bankovní rada při jednání vycházela, soupis rizik, kterými je podle členů bankovní rady zatížená aktuální prognóza, a rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb včetně poměru hlasování. Prezentace z tiskové konference je zveřejněna ihned po jejím skončení, a to většinou kolem 15 hod. Počínaje květnem 2007 je cca s hodinovým odstupem po tiskové konferenci zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a od prosince 2009 i video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů, do dubna 2005 byl zveřejňován s odstupem 12 dnů. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol z měnového jednání bankovní rady a podklady pro rozhodování bankovní rady o měnových otázkách (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahuje vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky.