ČNB > Měnová politika > Rozhodnutí bankovní rady ČNB

2018

Datum
jednání
Prohlášení
a
prezentace
Audio/video
záznam
Záznam z jednání
a graf rizik inflační prognózy
Protokol
a podkladové
materiály
20. 12. 2018 Zveřejníme
20. 12. 2018
Zveřejníme
20. 12. 2018
Zveřejníme
4. 1. 2019
Zveřejníme
v lednu 2025
1. 11. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 289 kB)
TK
(mp3, 38 MB)

Video
(mp4, 265 MB)
Záznam
1. 11. 2018
Zveřejníme
v lednu 2025
26. 9. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 310 kB)
TK
(mp3, 74 MB)

Video
(mp4, 523 MB)
Záznam
26. 9. 2018

Graf rizik inflační
prognózy
Zveřejníme
v lednu 2025
2. 8. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 290 kB)
TK
(mp3, 52 MB)

Video
(mp4, 369 MB)
Záznam
2. 8. 2018
Zveřejníme
v lednu 2025
27. 6. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 300 kB)
TK
(mp3, 62 MB)

Video
(mp4, 855 MB)
Záznam
27. 6. 2018

Graf rizik inflační
prognózy
Zveřejníme
v lednu 2025
3. 5. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 257 kB)
TK
(mp3, 50 MB)

Video
(mp4, 440 MB)
Záznam
3. 5. 2018
Zveřejníme
v lednu 2025
29. 3. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 264 kB)
TK
(mp3, 33 MB)

Video
(mp4, 299 MB)
Záznam
29. 3. 2018

Graf rizik inflační
prognózy
Zveřejníme
v lednu 2025
1. 2. 2018 Prohlášení
Prezentace
(pdf, 255 kB)
TK
(mp3, 59 MB)

Video
(mp4, 526 MB)
Záznam
1. 2. 2018
Zveřejníme
v lednu 2025

2019

Datum
jednání
Prohlášení
a
prezentace
Audio/video
záznam
Záznam z jednání
a graf rizik inflační prognózy
Protokol
a podkladové
materiály
19. 12. 2019 Zveřejníme
19. 12. 2019
Zveřejníme
19. 12. 2019
Zveřejníme
3. 1. 2020
Zveřejníme
v lednu 2026
7. 11. 2019 Zveřejníme
7. 11. 2019
Zveřejníme
7. 11. 2019
Zveřejníme
15. 11. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
25. 9. 2019 Zveřejníme
25. 9. 2019
Zveřejníme
25. 9. 2019
Zveřejníme
4. 10. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
1. 8. 2019 Zveřejníme
1. 8. 2019
Zveřejníme
1. 8. 2019
Zveřejníme
9. 8. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
26. 6. 2019 Zveřejníme
26. 6. 2019
Zveřejníme
26. 6. 2019
Zveřejníme
12. 7. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
2. 5. 2019 Zveřejníme
2. 5. 2019
Zveřejníme
2. 5. 2019
Zveřejníme
10. 5. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
28. 3. 2019 Zveřejníme
28. 3. 2019
Zveřejníme
28. 3. 2019
Zveřejníme
5. 4. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026
7. 2. 2019 Zveřejníme
7. 2. 2019
Zveřejníme
7. 2. 2019
Zveřejníme
15. 2. 2019
Zveřejníme
v lednu 2026

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 13 hodin zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení měnové politiky, ve 14:15 následuje tisková konference. Na ní je zveřejněno prohlášení bankovní rady obsahující poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Prohlášení dále obsahuje důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí včetně rizik, kterými je podle bankovní rady zatížená aktuální prognóza. Prohlášení bankovní rady a podklad pro prezentaci na tiskovou konferenci jsou vzápětí zveřejněny na internetových stránkách ČNB. Se zhruba hodinovým odstupem po tiskové konferenci je zveřejňován na internetových stránkách ČNB také zvukový záznam a video záznam z tiskové konference. Písemný záznam jednání odrážející diskuzi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 8 dnů. Spolu se zápisy z měnověpolitických jednání, na kterých není k dispozici nová prognóza (tj. čtyřikrát ročně), publikuje ČNB Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. GRIP je jedním z východisek pro formulaci názorů členů bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro jejich měnověpolitické rozhodování. S odstupem šesti let je pak zveřejňován podrobný protokol ze všech měnověpolitických jednání bankovní rady a související podklady pro rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji a Měnověpolitické doporučení).

Takzvaná "měnověpolitická doporučení" byla do května 2001 součástí situačních zpráv. Na svém zasedání 31. 5. 2001 bankovní rada ČNB rozhodla již nadále měnověpolitická doporučení do situačních zpráv nezařazovat. Od tohoto data jsou měnověpolitická doporučení zpracovávána jako samostatný dokument. V období od června 2001 do března 2004 toto měnověpolitické doporučení přitom obsahuje hodnocení rizik a doporučení zformulované Odborem měnové politiky (tj. pouze jedním z několika odborů v rámci Sekce měnové a statistiky). Toto doporučení bylo dále v rámci Sekce měnové a statistiky projednáváno a z toho důvodu se mohlo odlišovat od finálního doporučení Sekce měnové a statistiky, předloženého bankovní radě při projednávání situační zprávy. Od dubna 2004 pak měnověpolitické doporučení obsahovalo vyhodnocení rizik a finální doporučení Sekce měnové a statistiky. Od 1. 4. 2015, kdy došlo k rozdělení Sekce měnové a statistiky na dvě samostatné sekce, vypracovává měnověpolitické doporučení Sekce měnová.