Částka 4
13. února 2018
Obsah (pdf, 130 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2018 (pdf, 151 kB), kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2018
Třídící znak: 20618190

Částka 3
1. února 2018
Obsah (pdf, 128 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. února 2018 (pdf, 133 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20418410
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. února 2018 (pdf, 137 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20518620

Částka 2
11. ledna 2018
Obsah (pdf, 129 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 344 kB) k hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
Třídící znak: 20218320
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 186 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
Třídící znak: 20318320

Částka 1
9. ledna 2018
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 70 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v návaznosti na zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Třídící znak: 20118560

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz