ČNB > Věstník ČNB > Věstník 2005

Věstník ČNB – ročník 2005

Částka 15
Seznam platných právních předpisů České národní banky (pdf, 270 kB)  (popř. bývalé Státní banky    československé), vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2005 ve Sbírce zákonů a  platných opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 30. června 2002, seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2005 a seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2005

Částka 14
27. prosince 2005
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 19. prosince 2005 (pdf, 208 kB) o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
třídící znak 10305410

Částka 13
16. prosince 2005
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1.  prosince 2005 (pdf, 107 kB) k ustanovení § 41c odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
třídící znak 21705530
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 9.  prosince 2005 (pdf,  152 kB) o vydání Podmínek České národní banky pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce
třídící znak 21805320

Částka 12
31. října 2005
Obsah (pdf, 105 kB) 
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2005 (pdf, 123 kB) k opatření České národní  banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a  podmínky  tvorby  povinných  minimálních rezerv, ve znění opatření č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření č. 4 ze dne  26. dubna 2004
třídící znak 21405610
15. Úřední sdělení  České národní  banky ze dne 27. října 2005 (pdf, 104 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak 21505410
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. října 2005 (pdf, 111 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 21605620

Částka 11
31. srpna 2005
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. srpna 2005 (pdf, 172 kB) , k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty třídící znak 21305320

Částka 10
27. července 2005
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 (pdf, 261 kB) ,  o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, určené pro nebankovní devizová místa s devizovou licencí
třídící znak 21205620

Částka 9
29. června 2005
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. června 2005 (pdf ,700 kB) ,  o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
třídící znak 21105320

Částka 8
31. května 2005
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 17. května 2005 (pdf, 220 kB) , kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
třídící znak 10205410

Částka 7
28. dubna 2005
Obsah (pdf, 102 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2005 (pdf, 106 kB),  o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak 20905410
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2005 (pdf, 112 kB) , o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 21005620

Částka 6
31. března 2005
Obsah (pdf, 102 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. března 2005 (pdf, 104 kB), o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak 20705410
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. března 2005 (pdf, 111 kB) , o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 20805620

Částka 5
28. února 2005
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. února 2005 (pdf, 126 kB) , o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 20605620

Částka 4
27. ledna 2005
Obsah (pdf, 102 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2005 (pdf, 104 kB), o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak 20405410
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2005 (pdf, 110 kB),  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
třídící znak 20505620

Částka 3
21. ledna 2005
Obsah (pdf, 106 kB)
Část normativní
1. Úplné znění opatření České národní banky č. 1/2003 Věst. ČNB  (pdf, 172 kB) , kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření České národní banky č. 9/2004 Věst. ČNB
třídící znak 10105530
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. ledna 2005 (pdf, 113 kB)  k ustanovení § 3 odst. 1 opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření České národní banky č. 9 ze dne 22. prosince 2004
třídící znak 20305530

Částka 2
17. ledna 2005
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. ledna 2005 (pdf, 119 kB) o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat platebního styku
třídící znak 20205320
Příl. - Podmínky pro předávání dat platebního styku (pdf, 451 kB)

Částka 1
4. ledna 2005
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. ledna 2005 (pdf, 259 kB) o vydání šesté verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou třídící znak 20105610