ČNB > Věstník ČNB > Věstník 1991

Věstník Státní banky československé – ročník 1991

Částka 16
20. prosince 1991
Část normativní
24/1991 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 19. prosince 1991 Roční účetní uzávěrka roku 1991 ve Státní bance československé
Věstník - částka 16 (pdf, 250 kB)Částka 15
2. prosince 1991
Část normativní
23/1991 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 23. listopadu 1991 Přijímání zahraniční technické pomoci v rámci Státní banky československé
Část oznamovací
Oznámení o redakční opravě tiskové chyby
Věstník - částka 15 (pdf, 94 kB)Částka 14
14. listopadu 1991
Část normativní
22/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 8. listopadu 1991, kterými se stanoví Pracovní řád Státní banky československé
Část oznamovací
Oznámení o vydání Náležitostí žádosti k založení banky a spořitelny
Věstník - částka 14 (pdf, 534 kB)Částka 13
1. listopadu 1991
Část normativní
20/1991 Dodatek č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 15/1990 pro podepisování písemností za Státní banku československou ze dne 18. října 1991
21/1991 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 31. října 1991 Vyřizování žádostí o vydání movitých věcí
Část oznamovací
Oznámení o redakční opravě tiskových chyb
Věstník - částka 13 (pdf, 251 kB)Částka 12
11. října 1991
Část normativní
19/1991 Výnos Federálního ministerstva financí, Českého ministerstva financí, Slovenského ministerstva financí, Státní banky československé ze dne 22. února 1991 O podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
Část oznamovací
Oznámení o způsobu vyúčtování náhrady mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení ve Státní bance československé
Oznámení o uzavření dohody mezi SBČS a MNB
Oznámení o redakční opravě tiskových chyb
Věstník - částka 12 (pdf, 579 kB)Částka 11
17. září 1991
Část normativní
16/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 9. září 1991 Jednací řád bankovní rady
17/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 9. září 1991 Jednací řád rady ředitelů ústředí Státní banky československé
18/1991 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 16. září 1991 Rámcový plán zabezpečení činnosti Státní banky československé na období září až prosinec 1991
Věstník - částka 11 (pdf, 1,2 MB)Částka 10
6. září 1991
Část oznamovací
Oznámení o vyhlášení konkursního a vnitřního výběrového řízení ve Státní bance československé
Oznámení o vydání dodatku č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 5/1991 k Zásadám ochrany, ostrahy a bezpečnosti ve Státní bance československé - " Provádění ostrahy, ochrany a zajištění bezpečnosti majetku, peněz a dalších hodnot v SBČS"
Věstník - částka 10 (pdf, 73 kB)Částka 9
13. srpna 1991
Část normativní
15/1991 Pracovní předpis Státní banky československé ze dne 13. srpna 1991 Poskytování lombardního úvěru Státní bankou československou
Věstník - částka 9 (pdf, 226 kB)Částka 8
23. července 1991
Část normativní
12/1991 Pokyny předsedy státní banky československé ze dne 10. července 1991 Konkursní řád a vnitřní výběrové řízení Státní banky československé
13/1991 Dodatek č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 10/1991 ze 12. července 1991 Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Státní banky československé
14/1991 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 19. července 1991 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na červenec a srpen 1991
Část oznamovací
Oznámení o redakční opravě tiskových chyb k pokynům předsedy Státní banky československé č. 10/1991 o Organizačním řádu SBČS zveřejněném v částce č. 6/1991 Věstníku SBČS
Věstník - částka 8 (pdf, 427 kB)Částka 7
27. června 1991
Část normativní
11/1991 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 27. června 1991 Nepřípustnost účasti vedoucích pracovníků v orgánech akciových společností, jejichž zakladatelem není stát
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 řady Ú 1/4
Věstník - částka 7 (pdf, 81 kB)Částka 6
6. června 1991
Část normativní
10/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 6. června 1991 Jimiž se stanoví Organizační řád Státní banky československé
Část oznamovací
Oznámení o povolení výjimky Všeobecné úvěrové bance a Československé obchodní bance, a.s. z vyhlášky předsedy SBČS č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
Oznámení o zrušení pokynů předsedy SBČS k provádění kádrové a personální práce v bance
Oznámení o změnách a rozšíření bankovních výhod a technických opatření u Komerční banky pro zaměstnance SBČS s platností od 1. 6. 1991
Oznámení o odvolání náměstka ředitele pobočky SBČS Hradec Králové
Věstník - částka 6 (pdf, 4,1 MB)Částka 5
30. dubna 1991
Část normativní
8/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 30. dubna 1991 Pro poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům Státní banky československé
9/1991 Dodatek č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 19/1990 Pro poskytování odměn a odměn /podílů/ za celoroční výsledky práce pracovníkům Státní banky československé
Věstník - částka 5 (pdf, 148 kB)Částka 4
11. dubna 1991
Část normativní
7/1991 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 8. dubna 1991 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na II. - IV. čtvrtletí 1991
Část oznamovací
Oznámení o změně adresy pobočky Státní banky československé Praha - město
Věstník - částka 4 (pdf, 400 kB)Částka 3
28. března 1991
Část normativní
5/1991 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 28. března 1991 K zásadám ochrany, ostrahy a bezpečnosti ve Státní bance československé - ochrana státního, hospodářského, služebního a bankovního tajemství
6/1991 Dodatek č. 3 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 51/1797 ze dne 11. února 1991 Jimiž se upravuje plnění úkolů v oblasti bytové politiky ve Státní bance československé
Část oznamovací
Oznámení o výsledcích spolupráce na základě uzavřených dohod mezi Státní bankou československou, Komerční, Všeobecnou úvěrovou a Živnostenskou bankou
Věstník - částka 3 (pdf, 1,8 MB)Částka 2
27. února 1991
Část normativní
3/1991 Pracovní předpis ze dne 1. února 1991 Používání jednotného faxového formuláře
4/1991 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 20. února 1991 Organizace prověřování a schvalování roční účetní závěrky 1990/1991 ve Státní bance československé
Část oznamovací
Oznámení o zahájení provozu faxové sítě čs. bankovní soustavy
Oznámení o povolení výjimky Komerční bance z vyhlášky předsedy SBČS č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování organizací
Oznámení o prodloužení účinnosti Podmínek Státní banky československé pro vydávání a používání platebních karet v tuzemském platebním styku uskutečňovaném na území ČSFR
Věstník - částka 2 (pdf, 498 kB)Částka 1
9. ledna 1991
Část normativní
1/1991 Pracovní předpis ze dne 29. prosince 1990 Sestavování a předkládání státního statistického výkazu Práce 3-01
2/1991 Výnos Státní banky československé ze dne 27. prosince 1990 O bankovním informačním systému
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 a 4 řady Ú 1/4
Věstník - částka 1 (pdf, 492 kB)