ČNB > Věstník ČNB > Věstník 1990

Věstník Státní banky československé – ročník 1990

Částka 11
21. prosince 1990
Část normativní
18/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 21. prosince 1990 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na I. pololetí 1991
19/1990 Pracovní předpis ze dne 18. prosince 1990 Roční účetní uzávěrka roku 1990 ve Státní bance československé
Věstník - částka 11 (pdf, 733 kB)Částka 10
23. listopadu 1990
Část normativní
16/1990 Dodatek č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 28/1986 ze dne 17. listopadu 1990 Pro pracovní zahraniční cesty pracovníků Státní banky československé
17/1990 Pracovní předpis hlavního ústavu České republiky ze dne 21. listopadu 1990 Postupy při provádění devizového dohledu a kontroly a bankovního dohledu nad směnárenskou činností v mimobankovních a soukromých směnárnách
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 řady Ú 1/4
Oznámení o vydání adresáře poboček Státní banky československé
Oznámení o vydání Seznamu vybraných zahraničních tiskáren cenných papírů
Věstník - částka 10 (pdf, 431 kB)Částka 9
25. října 1990
Část normativní
15/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 17. října 1990 Pro podepisování písemností za Státní banku československou
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 řady Ú 1/4
Věstník - částka 9 (pdf, 327 kB)Částka 8
24. září 1990
Část normativní
12/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 19. září 1990 Pokyny, kterými se provádí výnos Státní banky československé č. 5/1990 o odměňování odborných pracovníků
13/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 19. září 1990 Pro poskytování odměn a odměn /podílů/ za celoroční výsledky práce pracovníkům Státní banky československé
14/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 18. září 1990 Pro kontrolní činnost, pro vyřizování stížností, oznámení, podnětů a dopisů občanů a peticí ve Státní bance československé
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 4 řady Ú 1/4
Věstník - částka 8 (pdf, 1,8 MB)Částka 7
13. září 1990
Část normativní
11/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 7. září 1990 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na II. pololetí 1990
Část oznamovací
Oznámení o vydání Podmínek Státní banky československé pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách a spořitelnách a na burze
Věstník - částka 7 (pdf, 281 kB)Částka 6
31. srpna 1990
Část normativní
9/1990 Pracovní předpis předsedy Státní banky československé ze dne 28. srpna 1990 Správa a redistribuce zásob československých peněz a devizových prostředků Státní banky československé prováděné jako činnosti z pověření
10/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 28. srpna 1990 Zavedení pružné pracovní doby ve Státní bance československé
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 řady 1/4
Věstník - částka 6 (pdf, 535 kB)Částka 5
17. srpna 1990
Část normativní
7/1990 Pracovní předpis ze dne 9. srpna 1990 Náhrady cestovních výdajů
8/1990 Dodatek č. 3 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 51/1979 Novelizace přílohy č. 4 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 51/1979 ze dne 30. července 1990
Část oznamovací
Oznámení o devizových účtech zaměstnanců Státní banky československé vedených u Komerční banky
Oznámení o zrušení pokynů předsedy Státní banky československé č. 55/1986 k rozvoji s oceňování iniciativy pracujících ve Státní bance československé
Věstník - částka 5 (pdf, 516 kB)Částka 4
8. června 1990
Část normativní
5/1990 Výnos Státní banky československé ze dne 31. května 1990 O odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a.s. a Živnostenské bance
6/1990 Výnos Státní banky československé ze dne 31. května 1990 O úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí
Část oznamovací
Oznámení o vydání materiálů souvisejících s povolováním směnárenské činnosti nebankovním subjektům / právnickým a fyzickým osobám/.
Věstník - částka 4 (pdf, 1,2 MB)Částka 3
21. května 1990
Část normativní
3/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 9. května 1990. Organizační řád Státní banky československé
4/1990 Pracovní předpis ze dne 21. května 1990. Šetření o počtu pracujících důchodců k 31. květnu 1990 D 1- 01
Část oznamovací
Oznámení o vydání Sazebníků odměn za peněžní služby Státní banky československé
Věstník - částka 3 (pdf, 1,9 MB)Částka 2
30. března 1990
Část normativní
2/1990 Pracovní předpis ze dne 26. března 1990. Poskytování hmotného zabezpečení pracovníkům Státní banky československé při organizačních změnách
Část oznamovací
Oznámení o redakční opravě tiskových chyb.
Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 a 3 řady Ú 1/4
Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 a 4 řady Ú 1/4
Oznámení o zřízení telefonní stanice pro faximilní přenos
Věstník - částka 2 (pdf, 330 kB)Částka 1
7. února 1990
Část normativní
1/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 2. února 1990. Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na rok 1990
Část oznamovací
Oznámení o vydání dodatku č. 3 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 31/1982 o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství ve Státní bance československé
Věstník - částka 1(pdf, 453 kB)