ČNB > Kalendář > Statistika měnového vývoje v ČR > Statistika měnového vývoje v ČR

Statistika měnového vývoje v ČR

k 28. 2. 2019

Statistika měnového vývoje v ČR obsahuje harmonizované časové řady rozvahové statistiky měnových finančních institucí.

Data: http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/index.html#A

Čas zveřejnění: 10:00