ČNB > Kalendář > Stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy > Stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III zavedla do regulatorní praxe v EU důležitý makroobezřetnostní nástroj, kterým je proticyklická kapitálová rezerva. Úkolem tohoto nástroje je zvýšit odolnost finančního systému vůči rizikům spojeným s chováním bankovního sektoru v průběhu finančního cyklu, zejména s výraznými výkyvy v úvěrové dynamice, které zesilují cyklické kolísání ekonomické aktivity.

Data: http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/proticyklicka_kapitalova_rezerva/index.html