ČNB > Kalendář > Platební bilance > Platební bilance

Platební bilance

za 4. čtvrtletí 2018

Platební bilance je statistický výkaz, který systematickým způsobem zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období.

Základní struktura platební bilance vycházející z Příručky k sestavování platební bilance MMF (6. vydání, 2009) zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet, jehož součástí jsou devizové rezervy. Pro analytické účely je změna devizových rezerv vykazována odděleně od finančního účtu. Při sestavování měsíční platební bilance jsou devizové rezervy zahrnuty do finančního účtu.

Data: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance/index.html

Čas zveřejnění: 10:00