ČNB > Kalendář > Jiné události > Vystoupení viceguvernéra M. Hampla na mezinárodní vědecké konferenci Ekonomika, Management, Finance (EMF 2018)

Vystoupení viceguvernéra M. Hampla na mezinárodní vědecké konferenci Ekonomika, Management, Finance (EMF 2018)

10.10.2018

Název akce: Ekonomika, Management, Finance (EMF 2018) – Nové trendy a výzvy pro akademickou a podnikatelskou sféru

Název prezentace: Why cryptocurrencies are in fact no currencies at all

Čas vystoupení: 14.10

Místo konání: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, Bratislava, Slovenská republika

Pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Benzinol Slovakia

Zveřejnění textu prezentace se nepředpokládá.