ČNB > Finanční trhy > Trh státních dluhopisů > Oznámení administrátora

Oznámení administrátora

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 19. března 2018 bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2014–2018, 0,85% ISIN CZ0001004246
a odtrženého kupónu č. 4 ISIN CZ0000703004, 0,85% a odtržené jistiny CZ0000702964

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 15. února 2018. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne 19. března 2018, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 8. března 2018 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 621
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 621
T. Zimová, D. Rubicková
Na Příkopě 28, Praha 1
tel. 224412535, 2187