ČNB > Finanční trhy > SKD - systém krátkodobých dluhopisů

SKD – systém krátkodobých dluhopisů

Systém krátkodobých dluhopisů (dále jen "SKD") provozovaný Českou národní bankou (dále jen "ČNB") je systémem, který zajišťuje samostatnou evidenci (registr) cenných papírů a vypořádací systém obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci. SKD vede evidenci a provádí vypořádání transakcí s cennými papíry vydávanými Českou republikou (Ministerstvem financí ČR) a splatnými do jednoho roku, krátkodobými cennými papíry vydávanými ČNB se splatností do šesti měsíců a dalšími dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Všechny cenné papíry jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.