ČNB > Finanční trhy > SKD - systém krátkodobých dluhopisů > Rámcové informace vztahující se k vypořádacímu systému cenných papírů SKD - Systém krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Rámcové informace vztahující se k vypořádacímu systému cenných papírů SKD - Systém krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Následující dokument obsahuje odpovědi formulované Českou národní bankou vztahující se systému evidence krátkodobých dluhopisů a vypořádání obchodů s těmito dluhopisy (SKD). Odpovědi reagují na dotazník Disclosure Framework, který byl publikován v roce 1997 jako společné dílo pracovní skupiny Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS (Bank for International Settlements) a International Organisation of Securities Commissions - IOSCO.

Tento dokument má za cíl informovat potencionální přímé a nepřímé účastníky a poskytnout jim dostatek údajů o systému. Současně jim má pomoci porozumět rizikům spojeným s vypořádáním cenných papírů a vyhodnotit je. Struktura nemusí nezbytně identifikovat všechny možné tématické oblasti.

ČNB věří, že údaje jsou korektní a odpovídají situaci, kdy byl dotazník vyplněn. Následující dokument má pouze informativní charakter: nemůže být považován za část pravidel a procedur SKD nebo za smlouvu mezi ČNB a jinou osobou, ani za pozměňovací návrh nebo dodatek k výše zmíněným textům.

Dokument je pouze v anglické verzi:

Žádosti o další informace:

Česká národní banka
Sekce peněžní a platebního styku
Fax: +420 2 2441 3351

9. ledna 2007