Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          21.09.18      19.09.18      17.09.18      17.09.18      
 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     dodávací      stahovací 
 Počáteční den                        21.09.18      19.09.18      19.09.18      17.09.18      
 Koncový den                          05.10.18      03.10.18      03.10.18      01.10.18      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           10            300           
 Maximální počet objednávek           2             2             1             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          1,25          1,25          1,35          1,25          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:00         13:00         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        1,25          1,25          ---           1,25          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         1,25          1,25          ---           1,25          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        1,25          1,25          ---           1,25          
 Koeficient uspokojení (%)            100           98            ---           98            
 Výsledný objem (mld Kč)              496,200       538,510       0,000         512,540       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění