Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          14.12.18      12.12.18      10.12.18      10.12.18      
 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     dodávací      stahovací 
 Počáteční den                        14.12.18      12.12.18      12.12.18      10.12.18      
 Koncový den                          28.12.18      27.12.18      27.12.18      21.12.18      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           10            300           
 Maximální počet objednávek           2             2             1             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          1,75          1,75          1,85          1,75          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:00         13:00         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        1,74          1,75          ---           1,75          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         1,75          1,75          ---           1,75          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        1,75          1,75          ---           1,75          
 Koeficient uspokojení (%)            100           100           ---           100           
 Výsledný objem (mld Kč)              344,900       533,900       0,000         447,300       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění