Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          19.02.18      19.02.18      19.02.18      16.02.18      
 Směr repo operace                    dodávací      stahovací     stahovací     stahovací 
 Počáteční den                        21.02.18      19.02.18      19.02.18      16.02.18      
 Koncový den                          07.03.18      05.03.18      05.03.18      02.03.18      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 10            300           300           300           
 Maximální počet objednávek           1             2             2             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,85          0,75          0,75          0,75          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       13:00         10:15         10:00         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        ---           0,75          0,75          0,73          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         ---           0,75          0,75          0,75          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        ---           0,75          0,75          0,75          
 Koeficient uspokojení (%)            ---           100           100           100           
 Výsledný objem (mld Kč)              0,000         1,300         267,400       633,800       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění