Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          16.11.17      15.11.17      15.11.17      13.11.17      
 Smer repo operace                    stahovací     stahovací     stahovací     dodávací 
 Počáteční den                        16.11.17      15.11.17      15.11.17      15.11.17      
 Koncový den                          01.12.17      27.11.17      29.11.17      29.11.17      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           300           10            
 Maximální počet objednávek           2             2             2             1 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,50          0,50          0,50          0,60          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:15         10:00         13:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        0,49          0,50          0,50          ---           
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         0,50          0,50          0,50          ---           
 Maximální repo sazba (% p.a.)        0,50          0,50          0,50          ---           
 Koeficient uspokojení (%)            100           100           75            ---           
 Výsledný objem (mld Kč)              532,300       156,600       498,450       0,000         
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění