Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          10.12.18      07.12.18      05.12.18      05.12.18      
 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     stahovací     stahovací 
 Počáteční den                        10.12.18      07.12.18      05.12.18      05.12.18      
 Koncový den                          21.12.18      21.12.18      19.12.18      19.12.18      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           300           300           
 Maximální počet objednávek           2             2             2             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          1,75          1,75          1,75          1,75          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:00         10:15         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        1,75          1,74          ---           1,74          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         1,75          1,75          ---           1,75          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        1,75          1,75          ---           1,75          
 Koeficient uspokojení (%)            100           100           ---           100           
 Výsledný objem (mld Kč)              447,300       458,100       0,000         346,600       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění