Obraty na peněžním trhu 1999

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 1999 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 46 974 3 645 50 619
REPO (celkem v mio CZK) 42 6 48


Duben 1999 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 46 737 1 734 48 471
REPO (celkem v mio CZK) 81 0 81