Obraty na peněžním trhu 1998

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 1998 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 32 094 7 209 39 303
REPO (celkem v mio CZK) 384 0 384


Duben 1998 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 34 611 2 232 36 843
REPO (celkem v mio CZK) 372 0 372