Obraty na peněžním trhu 1997

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB a klienty), přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní (bez operací s ČNB, MF a klienty), repo i reverzní repo.

Říjen 1997 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 30 753 1 788 32 541
REPO (celkem v mio CZK) 78 0 78