Obraty na peněžním trhu 2018

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace – pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace – pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA – hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS – hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2018

Červenec 2018

Duben 2018

Leden 2018