Obraty na peněžním trhu 2011

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 52 929 11 242 2 640 614 0 29 67 454
Obchody s rezidenty 19 333 1 738 308 86 0 0 21 465
Obchody s nerezidenty 33 596 9 504 2 332 528 0 29 45 989
REPO (v mil CZK) 443 162 984 978 0 0 2 567
Obchody s rezidenty 443 162 228 788 0 0 1 621
Obchody s nerezidenty 0 0 756 190 0 0 946
Říjen 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 150 1 425 249 0 1 824
Obchody s rezidenty 0 100 20 0 0 120
Obchody s nerezidenty 0 50 1 405 249 0 1 704
Říjen 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 880 880
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 880 880

Tisková zpráva, 9.11.2011

Červenec 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 45 281 7 466 3 364 91 0 40 56 242
Obchody s rezidenty 24 912 1 963 171 0 0 40 27 086
Obchody s nerezidenty 20 369 5 503 3 193 91 0 0 29 156
REPO (v mil CZK) 199 211 568 643 0 0 1 621
Obchody s rezidenty 199 211 568 535 0 0 1 513
Obchody s nerezidenty 0 0 0 108 0 0 108
Červenec 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 140 1 862 600 96 2 698
Obchody s rezidenty 0 140 260 0 20 420
Obchody s nerezidenty 0 0 1 602 600 76 2 278
Červenec 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 2 000 800 0 2 800
Obchody s rezidenty 800 0 0 800
Obchody s nerezidenty 1 200 800 0 2 000

Tisková zpráva, 10.8.2011

Duben 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 44 928 10 136 1 858 136 0 120 57 178
Obchody s rezidenty 18 312 2 352 276 0 0 120 21 060
Obchody s nerezidenty 26 616 7 784 1 582 136 0 0 36 118
REPO (v mil CZK) 165 154 980 946 180 0 2 425
Obchody s rezidenty 165 154 832 757 180 0 2 088
Obchody s nerezidenty 0 0 148 189 0 0 337
Duben 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 0 1 092 332 50 1 474
Obchody s rezidenty 0 0 0 250 0 250
Obchody s nerezidenty 0 0 1 092 82 50 1 224
Duben 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0

Tisková zpráva, 12.5.2011

Leden 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 54 843 7 968 934 185 0 0 63 930
Obchody s rezidenty 21 915 1 509 12 125 0 0 23 561
Obchody s nerezidenty 32 928 6 459 922 60 0 0 40 369
REPO (v mil CZK) 500 25 706 537 0 0 1 768
Obchody s rezidenty 500 25 706 269 0 0 1 500
Obchody s nerezidenty 0 0 0 268 0 0 268
Leden 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 200 940 2 805 818 196 4 960
Obchody s rezidenty 100 100 465 180 0 845
Obchody s nerezidenty 100 840 2 340 638 196 4 115
Leden 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 3 367 1 311 0 4 679
Obchody s rezidenty 0 105 0 105
Obchody s nerezidenty 3 367 1 206 0 4 573

Tisková zpráva, 7.2.2011