Obraty na peněžním trhu 2010

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 48 876 8 381 947 164 96 90 58 554
Obchody s rezidenty 21 768 2 552 311 0 0 30 24 661
Obchody s nerezidenty 27 108 5 829 636 164 96 60 33 893
REPO (v mil CZK) 15 145 1 291 496 471 0 2 418
Obchody s rezidenty 15 145 1 074 211 471 0 1 916
Obchody s nerezidenty 0 0 217 285 0 0 502
Říjen 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 300 1 531 904 296 3 031
Obchody s rezidenty 0 0 210 120 0 330
Obchody s nerezidenty 0 300 1 321 784 296 2 701
Říjen 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 2 576 650 0 3 226
Obchody s rezidenty 1 000 270 0 1 270
Obchody s nerezidenty 1 576 380 0 1 956

Tabulka ke stažení ve formátu xls
Tisková zpráva, 8.11.2010

Červenec 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 42 187 7 214 244 138 350 30 50 163
Obchody s rezidenty 18 101 1 655 202 12 20 30 20 020
Obchody s nerezidenty 24 086 5 559 42 126 330 0 30 143
REPO (v mil CZK) 0 176 773 13 0 0 962
Obchody s rezidenty 0 176 773 11 0 0 960
Obchody s nerezidenty 0 0 0 2 0 0 2
Červenec 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 100 849 557 110 1 616
Obchody s rezidenty 0 100 20 0 0 120
Obchody s nerezidenty 0 0 829 557 110 1 496
Červenec 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0

Tisková zpráva, 11.8.2010

Duben 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 35 959 5 617 492 135 490 160 42 853
Obchody s rezidenty 12 851 933 292 85 90 0 14 251
Obchody s nerezidenty 23 108 4 684 200 50 400 160 28 602
REPO (v mil CZK) 52 318 3 358 287 0 0 4 015
Obchody s rezidenty 26 314 704 287 0 0 1 331
Obchody s nerezidenty 26 4 2 654 0 0 0 2 684
Duben 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 0 738 750 441 1 929
Obchody s rezidenty 0 0 64 0 0 64
Obchody s nerezidenty 0 0 674 750 441 1 865
Duben 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0

Tisková zpráva, 10.5.2010

Leden 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 44 469 5 993 557 345 266 20 51 650
Obchody s rezidenty 10 732 1 859 415 60 40 20 13 126
Obchody s nerezidenty 33 737 4 134 142 285 226 0 38 524
REPO (v mil CZK) 124 11 841 280 0 0 1 256
Obchody s rezidenty 124 11 839 280 0 0 1 254
Obchody s nerezidenty 0 0 2 0 0 0 2
Leden 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 1 097 2 588 100 150 3 935
Obchody s rezidenty 0 100 304 100 0 504
Obchody s nerezidenty 0 997 2 284 0 150 3 431
Leden 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 200 0 2 400 3 600
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 1 200 0 2 400 3 600

Tisková zpráva, 9.2.2010